Kommunalråd för reform (Ny Upplaga 2014)

 

Min första version av detta inlägg skrev jag för 12 år sedan. Har sedan uppdaterat ett antal gånger. Den har funnit med i lite olika publikationer, bland annat SSWC boken som går att ladda ner gratis här. Nu är det dags igen! Ny upplaga 2014. Vill uppmärksamma att denna text bör ses med en glimt i ögat men ändå ge oss möjlighet att verkligen fundera till….använder vi våra resurser på absolut bästa vis när det handlar om våra barns potential till att växa, vara nyfikna, lära och ha förbaskat roliga dagar?

Hej!
Jag heter Ulf och arbetar som kommunalråd. I mitt arbete är det oerhört viktigt att våra anställda ser sitt jobb som ett livslångt lärande. Att jobbet ständigt präglas av kompetens-och personlig utveckling.

Så..
Ska vi nu se vart kunskap och lärande sker bäst så är det oundvikligen i skolan. Så från och med 2014 kommer vi att löpa linan ut i vår kommun. Detta för att höja kompetensen på bästa sätt bland våra anställda. Men även för att hävda oss mot andra länder och organisationer i vår värld. Jag arbetar konkret, så följande 14 punkter kommer att genomföras:

1. Allt arbete kommer att ske genom åldersindelning. Alla inom kommunen med samma ålder jobbar ihop.

2. Allt arbete i specifik åldersgrupp sker i ett rum. Ingen får vistas utanför detta rum under arbetstid, förutom på vissa angivna tidpunkter. Grupperna kommer att vara fördelade i så lika antal som möjligt, vi menar att 25-30 är den optimala storleken.

3. Hälsa är viktigt. Därför kommer vi att tvinga ut alla anställda på givna klockslag ett antal minuter. Detta oavsett väder och vind. Alla kommer att hållas inom ett visst område med särskilda vakter som ser efter att man ej överskrider gränser.

4. Vid given signal kommer utevistelse upphöra och samtliga skall snabbt inrätta sig i respektive rum.

5. För att skapa roligare arbetsklimat och flexibilitet skall arbetsuppgift bytas var 40:e minut. Var och en kommer att ha ca 15 helt olika arbetsuppgifter vilka de måste hantera till fullo.

6. Vid vissa angivna tider får anställda prata med varandra, om vad bestämmer dock vi. Det är däremot strängt förbjudet att på något sätt hjälpa varandra att lösa problem.
Detta kommer att klassas som fusk och ge effekter på ev. lönesättning.

7. Toalett kommer inte att finnas i det rum man verkar. Men under de tider som ges till utevistelse ca 10 min kommer självklart toaletter finnas till förfogande i begränsad upplaga. Om ej 10 minuter skulle räcka kan man under lunchen passa på att uträtta dessa behov.

8. Anställda måste även jobba hemma, utöver ordinarie arbetstid. Detta för att kvalitetssäkra kompetensutvecklingen. Detta kommer även att ske på helger. För att kontrollera detta kommer vi att utföra regelbundna tester. Om ni skulle få problem med dessa hemuppgifter, om ni känner att ni saknar kompetens så kommer ni kunna hyra in konsulter till ett förmånligt pris. Det är dock viktigt att betona att det är ert eget ansvar likväl er egen kostnad.

9. De anställda skall slippa att tänka varför de har de arbetsuppgifter de har. Det viktigaste är att de måste och det tar vi ansvaret för.

10. Vid eventuell sjukdom kommer vi att leverera arbetet hem till personen ifråga. Om man olyckligtvis är för sjuk kommer du få jobba dubbelt så mycket så fort du blivit frisk. Det handlar om att ingen får komma efter!

11. Du kommer inte ha någon som helst möjlighet att bestämma med vilka du skall arbeta.

12. Ingen som helst förtäring får ske i det angivna arbetsrummet du är tilldelad. Detta sker i ett gemensamt matrum. Maten där är gratis. Du måste äta den och alla äter samma. Vi kommer att låta varje portion ha ett värde på ca 4 kr.

13. Vi kommer att spara in på datorer och teknik. Vi tror att en dator per arbetsrum, dvs en dator per 25 personer är det optimala. Detta gör att vi enklare kan bibehålla kontrollen. Vi kommer då självklart att ha datorn väl synligt placerad så att alla kan se vad man gör vid just denna dator. Att surfa på Internet kommer vara begränsad och bara ske utefter vissa specifika uppgifter. Detta för att vi inte ska använda Internet på ett sätt som gör att vi inte har koll på vem som egentligen kan vad och vem som gjort vad. Vi vet att det funnits tankar om att varje anställd ska ha en dator och vi tittar på detta. Det är då så otroligt viktigt att vi hittar sätt att begränsa just den öppna tillgången till vår omvärld. Vi har funnit spännande lösningar i ex USA där varningslampor tänds varje gång ngn använder Internet. Detta kan vara ett sätt att komma till bukt med problematiken. Som sagt var…vi återkommer i denna fråga.

14. Mobiltelefoner får absolut inte vara på under ordinarie arbetstid. Kommunikation sker på de bestämda raster som bestämts. Vi kommer dock låta anställda få ta med sig mobilerna till sin arbetsplats, men på läge ”OFF”. Jag vet att på vissa platser i landet har man till och med förbjudit telefoner på plats och i dessa fall får man lämna in mobilerna till särskild personal för att sedan kvittera ut de vid arbetsdagens slut, detta är en intressant metod som jag kommer att undersöka vidare. Som sagt, ingen omvärldskommunikation eller möjlighet att plagiera kunskap från omvärlden genom mobil teknik kommer att tillåtas.

15. Vid för sen ankomst till arbetet oavsett anledning så kommer vi låsa ute er. Detta för att vi tror på bestraffning och att genom en aning skam och skuld, så ser du till att komma i tid nästa gång.

16. Du kommer att få anpassa din klädsel så att den inte är störande. Huvudbonader är strängt förbjudna, samt måste du ha dina byxor ordentligt uppdragna i midjan. OM ni skulle bestrida dessa regler så kommer vi efter ett par varningar beslagta dessa plagg. Vi anser att just vissa klädstilar hindrar just inhämtningen av kunskap.

17. Vi kommer att så mycket vi kan i vårt lärande vistas i ett och samma hus. Vi tror på modellen att vi lär oss bättre om världen utanför, ju mer vi själva är innanför. Vi tror på att vara stationära, detta skapar nödvändig kontroll och trygghet.

 

Slutligen…
Det är viktigt att alla sluter upp kring dessa punkter. Vi vet att ni kommer att göra det. Vi kommer två gånger om året sätta era löner efter vad vi tycker ni presterat utefter ovanstående punkter samt en personlig kommentar. Ni kan inte påverka besluten men det är viktigt att ni gör det bästa för det kommer att påverka er resten av livet.
Så kära kamrater och medarbetare. Jag hoppas att ni, likväl som jag, ser fram emot en härlig, inspirerande, lärorik och utvecklande tid fortsatt framåt.

Med vänlig hälsning
Ulf

 

/Kram
Micke

Skola JANUARI 16, 2014

KOMMENTARER

0 svar till “Kommunalråd för reform (Ny Upplaga 2014)”

Lämna ett svar


Modet att inte våga möta sitt barn. (alt. I min fantasi….)

  Jag kommer hem och Jenny (min kära fru) möter mig snabbt i dörren. –       Bara så att du vet, Alfons är en krigare i Barda just nu. –       – […]

Ett samtal om föräldraskap, ilska, gränser och ansvar.

  Efter senaste veckans lavin av besökare på min blogg så kontaktade SR Radio Blekinge mig och undrade om jag kunde tänka mig att komma till studion och samtala om […]

Varför ska du gå till jobbet i morgon?

  Efter att ha skrivit de tre senaste inläggen, om föräldrar i obalans & ilska (som nu delats över 17 000 ggr på Facebook!) och det senaste, en tanke till […]

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

FÖR BOKNING OCH KONTAKTKontaktuppgifter

MICKE GUNNARSSON.