”Mickes Figurer” fyller 4000 följare, det måste vi fira!!