”Vi har anlitat Micke vid flera tillfällen då han är en pålitlig och flexibel talare som inspirerar, provocerar och berör. Här blandas skratt och tårar om vartannat, ingen lämnas oberörd. Micke är mån om helheten, anpassar upplägg efter målgrupp och situation, och kommer gärna med egna reflektioner och tips på hur vi kan optimera upplevelsen för alla inblandade parter.”
Lotta Johansson
Project Manager/ Netport Science Park

 

Workshops / Interaktivitet

För er som vill komma lite djupare och konkretare än bara genom en föreläsning. Jag jobbar då med olika övningar och material jag själv tagit fram. Vi kan även utveckla föreläsningarna till interaktiva pass då vi interagerar med mobiler som verktyg.

– Vad krävs det för att kunna leda mig själv och andra i förändring?
Detta är en workshop som passar grupper upp till 20 personer. Vi kommer titta på förändring och hur vi hanterar detta både på individuellt plan och kollektivt. Workshopen resulterar i ett arbetsmaterial där var och en kommer skapa sin egen handlingsplan utifrån den förändring man just nu upplever. Tidsåtgång 2-3 timmar.

– Samarbete med andra och mig själv. Om att stärka sitt egna inre ledarskap.
I denna workshop fokuserar vi på hälsa och inre ledarskap. Vi jobbar på temat samarbete både på gruppnivå men främst på ett individuellt plan. Arbetet kommer resultera i ett material där var och en tar fram en handlingsplan för att uppnå än bättre hälsa och ett tydligare ledarskap. Detta kommer sedan att lyftas in på gruppnivå. Passar grupper upp till 20 personer. Tidsåtgång ca 2-3 timmar.

– Interaktiva föreläsningar
Publiken använder mobilen för att fördjupa sig i frågor tillsammans med mig. Det blir snarare coachande samtal i storgrupp där deltagarna är anonyma, men där vi lyfter fram det som är viktigt på riktigt här och nu. Detta blev ex en succé 2019 i mötet med  exempelvis elever. Över 900 frågor!

Kontakta mig så syr vi ihop en lösning som passar oss på bästa sätt!

FÖR BOKNING OCH KONTAKTKontaktuppgifter

MICKE GUNNARSSON.