”Micke Gunnarsson lyckas fängsla publiken i precis de där viktiga frågorna som vi alla brottas med till vardags. Han berör både livet i stort och lyckas även träffsäkert få igenkänning av publiken när han berättar om sina egna upplevelser som pedagog och förälder i en föränderlig värld. När Micke lämnar scenen gör han det med kärlek i rummet men han lämnar också över en energi till publiken som gör att ingen vet vad som kommer hända härnäst.”    
Tobias Karlsson
Head of User Engagement
Skolon AB

Näringsliv / Offentlig sektor

Alla mina föreläsningar har inspiration och mycket humor som bas.
Jag tar kunskapen och verktygen dels från mina egna erfarenheter och insikter, men även utifrån mina olika utbildningar och år som entreprenör och företagare. Jag skräddarsyr även mer djupare workshops och även praktiska kurser gällande ex digital marknadsföring.

Jag skräddarsyr utifrån följande teman:

>Arbetsglädje
>Helhetshälsa
>Mina erfarenheter kring min tidigare utbrändhet. Vägen framåt.
>Motivation

>Inre ledarskap
>Att leda i förändring
>Mobbing
>Psykisk ohälsa

>Hälsa
>Kroppen
>Rörelse
>Stresshantering
>Mindfulness

>Digitaliseringens möjligheter och utmaningar
>Morgondagens arbetskraft födda med ettor och nollor i navelsträngen

Kontakta mig så syr vi ihop en lösning som passar oss på bästa sätt!

FÖR BOKNING OCH KONTAKTKontaktuppgifter

MICKE GUNNARSSON.