”Vi hade en fantastiskt inspirerande eftermiddag med Micke. Han fångade hela personalgruppen och skapade med sina kluriga påståenden en spännande diskussion som vi aldrig varit i närheten av. Ett bestående minne är: Hur hade kärleken tänkt? En föreläsning som gav handfasta verktyg som lätt och direkt kan implementeras i arbetet och vardagen.”.
Anna Pfeifer
Verksamhetschef / Cura Ungdomsboende

Pedagoger / Lärare

Alla mina föreläsningar har inspiration och mycket humor som bas.
Jag tar kunskapen och verktygen dels från mina egna erfarenheter och insikter, men även utifrån mina olika utbildningar och arbetsår med just barn och unga inom skola och andra verksamheter.

Jag skräddarsyr utifrån följande teman:

>Självkänsla
>Framtidstro eller oro
>Motivation
>Psykisk ohälsa
>Inre ledarskap

>Relationskompetens
>Bemötande
>Värdegrund

>Gymnasievalet
>Meningen med skola
>Prestationspress & betyg
>Yrkesval

>Hälsa
>Kroppen
>Rörelse
>Stresshantering
>Gränssättning

>En digital tid kräver mänskliga människor
>Våra barn på nätet
>Framtidens arbetsmarknad
>Entreprenörsskap

Kontakta mig så syr vi ihop en lösning som passar oss på bästa sätt!

FÖR BOKNING OCH KONTAKTKontaktuppgifter

MICKE GUNNARSSON.